20, 21, 22 i 23 de juliol de 15 a 18h a la UVic

La robòtica educativa és una proposta pedagògica dirigida a nens i nenes d’Educació Primària que facilita a l’alumnat diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i la programació de manera pràctica a través de diversos programes educatius. Aquest taller d’introducció de la robòtica educativa, destinat a estudiants del grau de mestre d’Educació i a docents,  pretén ensenyar nocions bàsiques per poder impartir a les aules diverses activitats de robòtica educativa.

Objectius

     – Utilitzar el mètode “learning by doing” per ensenyar i aprendre

     – Entendre conceptes bàsics de mecànica i programació educativa

    – Aprendre a fer construccions simples fins a robots més complexos.

    – Aprendre a utilitzar diversos softwares educatius de programació (Lego Education, Scratch i NXT Program)

    – Ensenyar i portar a la pràctica exemples de pràctiques educatives de Robòtica Educativa.

Programa

Sessió 1: Introducció a la robòtica educativa

    o Metodologia i normes

    o Dossiers de treball

    o Programari que s’utilitza

    o Material que s’utilitza

    o Conceptes bàsics de mecànica

    o Construcció de Màquines senzilles

– Sessió 2: WeDo i Software Lego Education

    o Vocabulari bàsic I

    o Programació amb el software Lego Education

    o Activitats pràctiques: construcció de màquines senzilles i robots més complexos

    o Exemples de pràctiques educatives

Sessió 3: WeDo i Software Scratch

    o Programació amb el software Scratch

    o Activitats pràctiques: construcció de robots complexos

    o Narracions digitals

    o Exemples de pràctiques educatives

Sessió 4: Mindstorms i Software NXT Program

    o Vocabulari bàsic II

    o Programació amb el software NXT Program

    o Construcció d’un robot

    o Ús del robot sense el software NXT Program

    o Ús del robot amb el software NXT Program

    o Activitats pràctiques

    o Exemples de pràctiques educatives

Metodologia

L’alumnat inscrit al taller aprendrà de manera pràctica els conceptes bàsics per poder impartir classes de robòtica educativa seguint el model creat per l’empresa APRENTIK. A cada sessió es treballarà en equip fent un treball competencial, tal com es portarien a terme les sessions amb els nens/es a les aules.

Inscripcions a: [email protected]

L’import del curs és de 120 € per participant.

Bonificacions per a estudiants de Mestre d’Educació  que ho acreditin.

Per apuntar-te, envia’ns un mail indicant-nos: nom, cognoms, DNI,  telèfon, estudis i si tens coneixements de robòtica educativa.