Aprentik aposta per les noves eines pedagògiques que ajuden a treballar de manera transversal continguts i aspectes de diverses matèries.

És per això, que oferim activitats extraescolars i en horari lectiu a les escoles de tot Catalunya, amb la intenció que els alumnes puguin descobrir, conèixer, experimentar i aprendre a través de la Robòtica Educativa.

L’objectiu que perseguim amb la Robòtica Educativa és apropar les nenes i els nens a una disciplina tecnològica innovadora convertint-los en els protagonistes de les seves construccions i programacions a fi que adquireixin habilitats i destreses que van més enllà de la simple robòtica i que reforcen el seu coneixement.

ociludic6

El mètode Aprentik està basat en un projecte educatiu que ens permet treballar per competències  amb CONTINGUTS adequats a cada curs per aconseguir que l’alumnat adquireixi eines bàsiques per entendre el món i que aquests siguin capaços d’interactuar-hi i així puguin anar aprenent al llarg de la vida..

Amb l’ús de peces de diferents materials, construïm  des de màquines simples (engranatges, politges, palanques, rodes i eixos…) fins a petits robots amb formes diverses. En aquestes construccions hi incorporen mecanismes que, programats a través de l’ordinador o la tauleta, permeten fer girar eixos, fer desplaçar els robots per l’espai, aconseguir que reaccionin amb el contacte humà o amb els sorolls de l’entorn a través de sensors, per posar alguns exemples.

Els alumnes treballen amb un material o altre (màquines senzilles, WEDo, Mindstorm, NXT… ) segons l’edat i coneixements previs.

La robòtica els ajuda a desenvolupar habilitats diverses!

IMG_7524

Els alumnes han de desenvolupar, experimentar i compartir el seu propi coneixement activament i amb motivació. Es potencia la iniciativa, la creativitat i la innovació, la resolució de problemes, el treball en equip i la cooperació així com l’autoestima. A més, la lògica de la programació els permetrà desenvolupar recursos intel·lectuals que els seran molt útils pel seu futur i pel món real.

Totes les nostres formadores i formadors són mestres o educadors.

Vols saber-ne més coses? T’interessa per la teva escola?

A més, et posem totes les facilitats perquè els apres dels alumnes de la teva escola puguin conèixer i entendre l’activitat de primera mà amb una presentació o fins i tot, amb un tastet destinat a ells perquè ho experimentin de primera mà!

No esperis més i posa’t en contacte amb nosaltres clicant aquí!