On són les noies? Es busquen enginyeres

Que les noies tenen una presència quasi inexistent en les carreres tecnològiques és una realitat. De fet, la UPC i la UOC constaten que per a cada nou homes només hi ha una dona en les titulacions d’informàtica, per exemple.

Segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya sobre el sexisme acadèmic, les noies infravaloren la seva competència en matèries habitualment vinculades als homes malgrat les seves qualificacions siguin més altes.

És cert que des de petits, homes i dones tenen les mateixes capacitats en l’ús de l’aprenentatge de les tecnologies i, possiblement, el desajust de nombre per gènere a l’hora d’escollir carreres universitàries i posteriors professions neix en els estereotips, els perjudicis i els missatges subliminars que s’alerten en l’adolescència. Ningú diu que les dones siguin millors en biologia o llengües, per exemple, i en canvi, els nois es creuen millors en ciència, tecnologia i matemàtiques. Es tracta simplement, de creences sexistes acadèmiques sense cap més fonament.

 

Igual que en tants altres camps de la vida quotidiana, la societat té molta feina pendent per aconseguir una igualtat real entre ambdós gèneres, lluny d’estereotips i idees preconcebudes sense cap base real. I per fer-ho cal que comencem a creure’ns-ho des de totes les edats.

A Aprentik, treballem per canviar aquesta realitat i igualar tendències. Creiem que la robòtica educativa és una molt bona opció per obrir camí a les nenes en camps tecnològics. Del 2% de nenes al 2016, aquest 2018-19 en són un 18% a les nostres extraescolars i per això, seguirem treballant per revertir el percentatge de dones en aquests àmbits. Perquè encara hi ha molt per fer!

Us convidem a llegir aquesta entrevista a Ana Maiques, fundadora s’Starlab, on ens anima a un canvi de cultura per fomentar més la presència femenina en sectors tècnics.

https://www.viaempresa.cat/empren/ana-maiques-hem-d-animar-les-nenes-a-fer-robotica_11203_102.html