Nom i cognoms de l'alumne

Edat i curs

Selecciona el casal tecnològic

Nom i cognoms del pare, mare o tutor

DNI del pare, mare o tutor

Adreça i població

Telèfon de contacte

Correu electrònic

AUTORITZO que es puguin fer fotos i vídeos

 Si No

AUTORITZO que es publiquin fotos i vídeos que es realitzen al casal tecnològic a les xarxes socials d’APRENTIK

 Si No

AUTORITZO perquè els formadors/es prenguin les mesures necessàries en un cas d’urgència i no localitzar els pares

 Si No

A quina escola va?

Com has conegut el curs?

 Per un amic Xarxes socials (facebook, twitter, ..) Correu electrònic Cartell

Informació que hem de saber

Després d'haver omplert el formulari d'inscripció ens posarem en contacte amb vosaltres informant-vos de la forma de pagament. Un cop realitzada la transferència corresponent quedarà reservada la plaça. Tancament del període d'inscripció fins el 19 de juny.

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que puguin constar en aquest document, seran incorporades a un fitxer responsabilitat d'APRENTIK, les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit a: [email protected]