S’ofereix a:

  •  Casals de gent gran i centres de dia.

Sessions:

  •  Es planifica 1 sessió setmanal per pacient d’1:30h de durada.

Destinataris:

  •  Persones que han de treballar la motricitat fina de les mans i la coordinació, exercitar la ment, relacionar, memoritzar i també treballar la socialització amb altres persones.

Materials:

  •  Cada dues persones disposaran d’un kit de peces, un ordinador i un repte individual i un repte col·lectiu.