S’ofereix a:

  • Centres de recuperació d’hospitals o assistencials, centres de salut, centres de dia, mútues laborals o similars.

Sessions:
  • Es planifiquen 2 sessions setmanals per pacient d’1:30h de durada.

Destinataris:
  • Persones de totes les edats que necessiten fer recuperació de les extremitats superiors, millorar l’autoestima, realitzar treball mental, de coordinació i memorització.

Materials:
  • Cada pacient disposarà d’un kit de peces, un ordinador i un repte individual adaptat a la seves necessitats.