Col·legi Sant Miquel dels Sants
Call de la Torrentera, 7
08570 – Torelló
robotica@aprentik.cat
http://www.aprentik.cat/