Escola Isidre Martí
Carrer de les Piles, 2 – 10
08950 – Esplugues de Llobrega
robotica@aprentik.cat
http://www.aprentik.cat/