Chadia és el meu nom i actualment estic estudiant el Grau en Mestre d’Educació Primària. Des de sempre que m’ha apassionat l’educació i tots els factors que implica, tant el contacte que mantens amb els infants, professorat i família. L’educació és necessària per dur a terme canvis rellevants per la nostra societat actual.
    Aquests canvis impliquen el maneig de la tecnologia i per aquest aspecte m’he interessat per la robòtica educativa. Dos aspectes que units permeten millorar el que ens envolta i que permet als infants gaudir intensament del que se’ls proposa.