Sóc la Mònica, vaig estudiar educació infantil perquè és una de les professions que considero que pot ser més enriquidora a l’hora de treballar amb els infants. M’agrada poder ensenyar uns hàbits que els infants desenvoluparan a la llarga, per això em vaig decantar per aquesta professió, m’agrada molt el món de l’educació.

    Avui en dia, la tecnologia és una de les coses més importants que podem trobar i en moltes escoles ja hi estan treballant.

    M’agrada formar part d’Aprentik perquè a través de la robòtica ensenyem als alumnes a fer servir la lògica, la creativitat, el raonament, passar-ho molt bé d’una manera diferent, milloren la comunicació amb els companys… i moltes coses més!