La robòtica educativa introdueix, durant tota l’educació reglada, la interacció dels estudiants amb plataformes robòtiques dins de l’aula, amb l’objectiu de facilitar el seu procés d’aprenentatge. Utilitzant peces interconnectables construeixen des de màquines simples fins a petits robots que programats a través de l’ordinador adquireixen moviment.

Es treballa per competències per tal d’aconseguir que els alumnes adquireixin eines bàsiques per entendre el món que els envolta i siguin capaços d’interactuar-hi i així anar aprenent al llarg de la vida.

Competències que treballen els alumnes:
 • Visualitzar conceptes físics: energia, força, velocitat.
 • Aplicar conceptes matemàtics: trigonometria, geometria.
 • Descobrir la programació.
 • Treballar d’una manera divertida mecànica o electrònica.
 • Promoure la iniciativa, la creativitat, el treball en equip, l’esperit emprenedor i la curiositat per descobrir.

Coneixements, habilitats i actituds del nostre projecte educatiu de robòtica:

 • Conèixer conceptes físics i matemàtics.
 • Programar.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar en equip.
 • Creativitat i imaginació.
 • Autonomia.
 • Lògica.
 • Organització.