A APRENTIK també oferim classes extraescolars de robòtica. Així podem arribar a aquells centres i alumnes que no tenen els mitjans per introduir la robòtica dins del seu horari lectiu o bé complementar-la en el cas que sí es facin activitats de robòtica dins de l’horari lectiu.

El plantejament de les sessions és similar a les que realitzem durant l’horari lectiu. Organitzem activitats lúdiques i motivadores que desenvolupen de forma gradual l’aprenentatge dels alumnes i fomenten les seves competències comunicatives, metodològiques i personals. A través de la construcció i programació de robots adquireixen diversos coneixements, habilitats i actituds que podran aplicar i desenvolupar al llarg de la seva vida.

Es tracta d’activitats dirigides a nens i nenes de primària i secundària. Les realitzem durant tot el curs agrupant els alumnes per cicles. Les impartim en català o bé en anglès.

Vols saber quin és el centre o acadèmia més proper on fem extraescolars? Contacta amb nosaltres!

A continuació tens les activitats extraescolars que realitzem!