Les classes de robòtica que portem a terme en horari lectiu tenen l’objectiu de facilitar als alumnes diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i la programació de manera pràctica.

Les activitats que realitzem durant les classes són altament motivadores i fan que els nens i nenes desenvolupin de forma gradual les seves competències comunicatives, metodològiques i personals. A través de la construcció i programació de robots, adquireixen diversos coneixements, habilitats i actituds que podran aplicar i desenvolupar al llarg de la seva vida.

La nostra proposta pedagògica divideix les classes en tres programes diferents segons edats (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior). Les impartim en català o bé en anglès.

Som partidaris de poder oferir un seguiment i continuïtat dins el centre, ja que això ens permet seguir l’evolució dels alumnes i augmentar, en funció del seu procés d’aprenentatge, el grau de dificultat de les activitats proposades.

Vols saber a quines escoles donem classes? Vols que a la teva escola hi hagi classes de robòtica en horari lectiu? Contacta amb nosaltres!

A continuació tens les activitats en horari lectiu que realitzem!