Aprentik-IN és nou projecte terapèutic pensat, dissenyat i creat per millorar les condicions i aspectes tant físics, mentals com socials d’infants, joves i/o adults amb necessitats especials a través de la robòtica.

IMG_0915

L’experiència al llarg de 6 anys de vida d’Aprentik ens ha permès agafar prou destresa i adquirir suficients coneixements com per poder crear activitats adaptades a qualsevol col·lectiu a més de capacitar-nos per poder idear projectes que aportin beneficis i millorin condicions i estats a persones ja siguin motrius, sensorials, socials o d’altres aspectes igualment importants.

És també, el fet d’haver anat realitzant petits treballs amb persones amb discapacitats diverses al llarg dels darrers anys, que ens ha portat a desenvolupar un projecte plenament inclusiu i dissenyat a mida per a cada col·lectiu que ens permeti, a través del joc, manipular objectes, planificar estratègies, memoritzar, treballar la creativitat… plantejant uns objectius concrets per a cada usuari o usuària.

Cal remarcar, en aquest treball, que és imprescindible la coordinació entre Aprentik i els treballadors i treballadores del centre que coneixen a cadascun dels i de les participants a fi de poder acabar d’adaptar les activitats. Igualment important, és poder fer una post-valoració que ens permeti gestionar les pròximes sessions de la manera més curiosa i encertada possible.

PER QUÈ APRENTIK-IN?

Aprentik-IN respon a la necessitat d’incloure a tot tipus de persona a les tecnologies STEAM a les que ens arrossega el dia a dia. D’aquí Aprentik i l’IN, d’inclusió.

QUÈ TREBALLEM?

Les activitats estan pensades per:

  • – Afavorir el benestar emocional, la inclusió social, el desenvolupament personal i l’autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • – Millorar i crear estímuls.
  • – Treballar la motricitat fina de les extremitats superiors.
  • – Millorar la coordinació motriu i motriu-ocular.
  • – Interpretar instruccions gràfiques senzilles.
  • – Potenciar la lògica bàsica, la relació d’objectes i la memòria.
  • – Facilitar la interacció i interdependència amb altres persones.
  • – Autoregular les conductes i comportaments individuals i en grup.
  • – Potenciar i promoure el treball en equip.
  • – Promoure les capacitats en general de persones de totes les edats.

CENTRES AMB APRENTIK-IN

Actualment, Aprentik-IN és una realitat que s’ha anat consolidant gràcies a la Fundació Sant Tomàs (Centres Ocupacionals de Sant Tomàs, de l’escola Estel i del Centre Riudeperes) i el Centre Ocupacional Marquet Molins que actualment estan portant a terme diversos tallers de robòtica i a d’altres, com l’Associació de Síndrome d’Asperger d’Osona on també hem realitzat tallers.

sessio1

UNA EXPERIÈNCIA CONCRETA: Centre Ocupacional Marquet Molins

El centre CO Marquet Molins, de Sant Feliu de Llobregat, ha realitzat 5 sessions d’una hora.

A les primeres sessions es va presentar el material i es van proposar activitats que els permetessin experimentar i decidir quin els seria més adient pel grup (ja que cada grup de persones inclou persones amb característiques diverses). Un cop decidit el material, es van començar a plantejar activitats d’una dificultat ascendent. Es tractava de la construcció de diferents robots amb motor i sensors, programats amb tablet o ordinador que permeten treballar l’electròncia a diferents nivells, conèixer robots interactius i, sobretot, treballar la memòria, la creativitat i la socialització.

Totes les activitats realitzades durant els tallers de Marquet Molins giraven entorn la selva.

En la darrera sessió, els alumnes van exposar totes les activitats realitzades a la resta de companys, companyes i treballadors i treballadores del centre que van valorar l’experiència molt positivament.

Totes aquestes activitats s’han realitzat amb el suport del personal especialitzat del propi centre.

Us deixem amb unes imatges de les activitats que estem realitzant.