Robòtica INclusiva és un projecte terapèutic pensat, dissenyat i creat per millorar les condicions i aspectes tant físics, mentals com socials d’infants, joves i/o adults amb diversitat funcional a través de la robòtica.

IMG_0915

L’experiència al llarg de 6 anys de vida d’Aprentik ens ha permès agafar prou destresa i adquirir suficients coneixements com per poder crear activitats adaptades a qualsevol col·lectiu a més de capacitar-nos per poder idear projectes que aportin beneficis i millorin condicions de les persones ja siguin motrius, sensorials, socials o d’altres aspectes igualment importants com l’estat emocional.

És també, el fet d’haver anat realitzant petits treballs amb persones amb diverses diversitats funcionals al llarg dels darrers anys, que ens ha portat a desenvolupar un projecte plenament inclusiu i dissenyat a mida per a cada col·lectiu que ens permeti, a través del joc, la manipulació d’objectes, la planificació d’estratègies, la memorització i el treball de la creativitat, plantejar uns objectius concrets per a cada persona atesa.

Cal remarcar que en aquest treball, és imprescindible la coordinació entre Aprentik i els i les professionals del centre que coneixen a cadascun dels i de les participants a fi de poder acabar d’adaptar les activitats. Igualment important és poder fer una post-valoració que ens permeti gestionar les pròximes sessions de la manera més curosa i encertada possible.

 

Les activitats de robòtica INclusiva estan pensades per:

 • Afavorir el benestar emocional, la inclusió social, el desenvolupament personal i l’autodeterminació de les persones amb diversitat funcional.
 • Millorar i crear estímuls.
 • Treballar la motricitat fina de les extremitats superiors..
 • Millorar la coordinació motriu i motriu-ocular.
 • Millorar la concentració i memòria.
 • Interpretar instruccions gràfiques senzilles.
 • Potenciar la lògica bàsica, la relació d’objectes i la memòria.
 • Facilitar la interacció i interdependència amb altres persones.
 • Autoregular les conductes i comportaments individuals i en grup..
 • Potenciar i promoure el treball en equip.
 • Promoure les capacitats en general de persones de totes les edats.

 

Característiques dels tallers de robòtica INclusiva:

 • Es tracta de tallers amens i molt atractius per les persones que hi participen.
 • No requereixen cap tipus de coneixement previ.
 • Dirigits a nens i nenes, adults i persones grans.
 • El material són peces que encaixen entre elles, motors, sensors i ordinadors.
 • L’assoliment dels reptes individuals i col·lectius suposa una millora important de l’autoestima i la motivació dels participants per crear nous reptes.