Robòtica INclusiva és un projecte terapèutic pensat, dissenyat i creat per millorar les condicions i aspectes tant físics, mentals com socials d’infants, joves i/o adults amb necessitats especials a través de la robòtica.

IMG_0915

L’experiència al llarg de 6 anys de vida d’Aprentik ens ha permès agafar prou destresa i adquirir suficients coneixements com per poder crear activitats adaptades a qualsevol col·lectiu a més de capacitar-nos per poder idear projectes que aportin beneficis i millorin condicions i estats a persones ja siguin motrius, sensorials, socials o d’altres aspectes igualment importants.

És també, el fet d’haver anat realitzant petits treballs amb persones amb discapacitats diverses al llarg dels darrers anys, que ens ha portat a desenvolupar un projecte plenament inclusiu i dissenyat a mida per a cada col·lectiu que ens permeti, a través del joc, manipular objectes, planificar estratègies, memoritzar, treballar la creativitat… plantejant uns objectius concrets per a cada usuari o usuària.

Cal remarcar, en aquest treball, que és imprescindible la coordinació entre Aprentik i els treballadors i treballadores del centre que coneixen a cadascun dels i de les participants a fi de poder acabar d’adaptar les activitats. Igualment important, és poder fer una post-valoració que ens permeti gestionar les pròximes sessions de la manera més curiosa i encertada possible.

 

Les activitats de robòtica INclusiva estan pensades per:

 • Afavorir el benestar emocional, la inclusió social, el desenvolupament personal i l’autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Millorar i crear estímuls.
 • Treballar la motricitat fina de les extremitats superiors..
 • Millorar la coordinació motriu i motriu-ocular.
 • Interpretar instruccions gràfiques senzilles.
 • Potenciar la lògica bàsica, la relació d’objectes i la memòria.
 • Facilitar la interacció i interdependència amb altres persones.
 • Autoregular les conductes i comportaments individuals i en grup..
 • Potenciar i promoure el treball en equip.
 • Promoure les capacitats en general de persones de totes les edats.

 

Característiques dels tallers de robòtica INclusiva:

 • Es tracta de tallers amens i molt atractius per les persones que hi participen.
 • No requereixen cap tipus de coneixement previ.
 • Dirigits a nens i nenes, adults i persones grans.
 • El material són peces que encaixen entre elles, motors, sensors i ordinadors.
 • L’assoliment dels reptes individuals i col·lectius suposa una millora important de l’autoestima i la motivació dels participants per crear nous reptes.