La robòtica educativa introdueix, durant tota l’educació reglada, plataformes robòtiques com una eina dins l’aula, amb l’objectiu de facilitar a l’estudiant l’aprenentatge curricular: visualitzar conceptes físics (energia, força, velocitat) aplicar conceptes matemàtics (trigonometria, geometria), descobrir la programació, treballar d’una manera divertida mecànica o electrònica, i promoure el desenvolupament de competències bàsiques com iniciativa, creativitat, treball en equip, esperit emprenedor i curiositat per descobrir.

 

Leave a Comment