Durant aquest segon trimestre hem portat a terme classes de robòtica educativa al Col·legi Pive de Tona en horari lectiu a alumnes de primària.