El dia 18 de gener, el CEIP El Rocal de Montestesquiu ha organitzat un Taller de Robòtica Educativa per a mestres del mateix centre.

L’objectiu principal del taller és la introducció de noves eines en la pedagogia que ajudin als professors i les professores  a transmetre coneixements de manera molt més pràctica als seus alumnes.

En aquest taller, la robòtica educativa serà el recurs utilitzat per a treballar conceptes físics, matemàtics i científics a través de la construcció i programació de robots.  Des d’engranatges fins a palanques, politges, rodes i eixos, motors i sensors integrats als nostres robots, serviran per explicar-nos molts conceptes de manera visual i ens seran de gran utilitat per comprovar-ne i entendre’n de forma totalment empírica el seu funcionament., alhora que potenciarem valors tant importants com el treball en equip, la superació de reptes, resolució de problemes… Una eina totalment versàtil que també estimula el seu inte`res per les ciències i la tecnologia!