Durant les primeres setmanes de setembre, APRENTIK ha organitzat un casal tecnològic a l’Espai VIT de Vic.
Al llarg dels dies, els alumnes han treballat diferents temes mitjançant la construcció i programació de robots, des de pirates fins a aconseguir gravar una pel·lícula on els seus robots eren els protagonistes!!