Durant les primeres setmanes de setembre, APRENTIK ha organitzat un casal tecnològic al centre Roca Umbert, Fàbrica de les Arts de Granollers.
Al llarg dels dies, els alumnes han treballat diferents temes mitjançant la construcció i programació de robots, des de pirates fins a aconseguir gravar una pel·lícula on els seus robots eren els protagonistes!!